Las ofertas de empleo de la Xunta de Galicia de esta semana (14/01-18/01)

Emprego Galicia
0

¿Estás buscando trabajo en la provincia de Pontevedra?

Estas son las ofertas de empleo publicadas por la Xunta de Galicia para esta semana (14/01/2019-18/01/2019).

Recuerda dar el identificador de la oferta cuando llames o mandes tu correo electrónico para pedir información.

 BARRO 

ALBANEL PARA TRABALLAR FÓRA DE GALICIA. NON PIDEN EXPERIENCIA. CURSO DE NIVEL BASICO DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS DA CONSTRUCCION DE 60 HORAS.
Teléfono : 886151125 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/452

ENCARGADO DE OBRA. UBICACIÓN DO POSTO EN BARRO. 24 MESES DE EXPERIENCIA NO POSTO E FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.
Teléfono : 886151125 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/503

 CALDAS DE REIS 

CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA. Repartidor de pizzas, é preciso ter o carné de motos de 125.
Teléfono : 886151125 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/408

 CAMBADOS 

TERAPEUTA OCUPACIONAL DIPLOMATURA OU GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL LOCALIDADE: CAMBADOS CONTRATO PARCIAL MAÑÁN : 5 HORAS.
Teléfono : 886151157 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/388

TRABALLADOR DE HORTAS, INVERNADOIROS, VIVEIROS E XARDINS, EN XERAL LOCALIDADE : CAMBADOS IMPRESCINDIBLE: FORMACIÓN EN HIXIENE ALIMENTARIA.
Teléfono : 886151157 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/393

 CANGAS 

AXUDANTE CAMAREIRA/A CON 6 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR B, VEHÍCULO PROPIO E FORMACIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTOS. CONTRATO PARCIAL 15 HORAS SEMANAIS.
Teléfono : 886120680 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/428

PEON DE CONSTRUCCIÓN CON CARNET DE CONDUCIR TIPO B.
Teléfono : 886120680 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/436

PROFESOR/A DE FORMACIÓN VIAL CON 1 ANO DE EXPERIENCIA.
Teléfono : 886120680 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/364

TÉCNICO/A EN MECANIZADO CON FORMACIÓN CM TÉCNICO EN MECANIZADO PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS.
Teléfono : 886120680 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/352

ALBANEL OFICIAL DE SEGUNDA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA.
Teléfono : 886120680 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/433

AXUDANTE DE CAMAREIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. VALORARASE FORMACIÓN NO POSTO. CONTRATO A TEMPO PARCIAL.
Teléfono : 886120680 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA:12/2019/450

 A ESTRADA 

TRABALLADOR PARA OBRAS DE CUBERTAS METÁLICAS DE EDIFICIOS E FACHADAS VENTILADAS, CON RESIDENCIA PREFERIBLEMENTE NA ZONA DA ESTRADA.
Teléfono : 886159334 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/540

PRECÍSASE ESTETICISTA (OFICIAL 1ª ou 2ª) CON COÑECEMENTOS DE TRATAMENTO FACIAL , CORPORAL. XORNADA PARCIAL DE TARDE E CONTRATO INDEFINIDO. EXPERIENCIA 3 MESES.
Teléfono : 886159334 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/348

PRECÍSASE CAMAREIRA/O (OFICIAL 1ª ou 2ª) CON EXPERIENCIA 12 MESES. CONTRATO 3 MESES, XORNADA COMPLETA.
Teléfono : 886159334 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/358

PRECÍSASE CAMAREIRA/O. XORNADA COMPLETA, CONTRATO 90 DÍAS.
Teléfono : 886159334 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/391

PRECÍSASE UN CARPINTEIRO-BARNIZADOR-PULIDOR DE PARQUET, TAMÉN CHAMADO “ACUCHILLADOR” CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 ANOS.
Teléfono : 886159334 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/539

 MEIS 

CONDUTOR DE CAMION CON REMOLQUE PERMISO DE CONDUCIR: C+E TRANSPORTE DE MADEIRA ÁMBITO: GALICIA E NORTE DE PORTUGAL.
Teléfono : 886151157 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/460

 MOS 

COSTUREIRA PROFESIONAL OFICIAL EXPERIENCIA 6 MESES MÍNIMO TIEMPO PARCIAL (4 HORAS DIARIAS).
Teléfono : 886110409 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/434

 PONTEAREAS 

ASESORIA QUE PRECISA CONTRATAR A UNHA PERSOA: EMPREGADA OU TÉCNICA ADMVA. CUNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 48 MESES; COÑECEMENTO INFORMÁTICO: A3ECO. TITULACIÓN: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMÓN E FINANZAS OU TITULACIÓN UNIVERSITARIA DESA FAMILIA.
Teléfono : 886110552 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/453

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OU ADMINISTRATIVA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES. COÑECEMENTOS EN CONTABILIDADE. TÉCNICO MEDIO OU SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS.
Teléfono : 886110552 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/491

 PONTEVEDRA 

ALBANEL OFICIAL DE PRIMEIRA EXPERIENCIA 12 MESES.
Teléfono: 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/525

CAMAREIROS, EN XERAL, EXPERIENCIA 12 MESES MANIPULADOR DE ALIMENTOS PERMISO DE CONDUCIR.
Teléfono: 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/499

EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS. EXPERIENCIA MÍNIMA 6 MESES IMPRESCINDIBLE TER COÑECEMENTOS DE FONTANERÍA.
Teléfono: 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/360

MONITOR/A DE ACTIVIDADES DIRIXIDAS (AERÓBIC, STEP, BAILE, TONIFICACIÓN) CON EXPERIENCIA PREFERENTEMENTE FORMACIÓN INEF OU MAXISTERIO DE EDUCACIÓN FÍSICA XORNADA PARCIAL DE TARDE 6-7HORAS.
Teléfono: 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/495

ALBANEIS OFICIAIS DE 2ª – EXPERIENCIA 24 MESES PERMISO DE CONDUCIR.
Teléfono: 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/523

 PORRIÑO 

CONDUTOR/A DE TRAILER C+E / C1+E CON CAP EN VIGOR E EXPERIENCIA.
Teléfono : 886110409 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/505

 REDONDELA 

NECESÍTASE SOLDADOR OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA EN SOLDADURA TIG E MIG.
Email: oficina.emprego.redondela@xunta.es IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/415

NECESITASE TERAPEUTA OCUPACIONAL CON DIPLOMATURA OU GRAO EN TERAPIA OCUPACIONAL.
Email: oficina.emprego.redondela@xunta.es IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/356

 O ROSAL 

PRECÍSASE ASISTENTE PERSOAL: PERSOA DEPORTISTA QUE SEPA NADAR. GUSTO POLAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS E A NATUREZA.
Teléfono : 886110782 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/14810

PRECÍSASE PEÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS, CON EXPERIENCIA DE 12 MESES. CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DE 3 MESES A TEMPO PARCIAL (20 HORAS SEMANAIS).
Teléfono : 886110782 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/347

 SANXENXO 

PERRUQUEIRA OFICIAL 1ª, CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. IDADE ENTRE 22 E 47 ANOS, PREFERIBLEMENTE MULLER E DA ZONA DO SALNES. PERMISO DE CONDUCIR “B”.
Teléfono : 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/376

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA ZONA DE SANXENXO. FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE: TITULACION ACADÉMICA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN AXUDA DOMICILIO, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS, CICLO MEDIO DE PERSOAS DEPENDENTES OU AUXILIAR DE ENFERMERIA.
Teléfono : 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/514

 VALGA 

NECESÍTASE EN VALGA HIXIENISTA BUCODENTAL / OU AUXILIAR DE COIDADOS DE ENFERMERIA. PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO DE FORMACIÓN. XORNADA COMPLETA.
Teléfono : 886151779 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/458

 VIGO 

PRECISASE: UN/UNHA ALBANEL OFICIAL PRIMEIRA OU SEGUNDA CON EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR B E DISPOÑER DA FORMACIÓN OBRIGATORIA EN MATERIA DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS ESPECIFICA DA CONSTRUCION.
Teléfono : 886110970 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/323

PRECISASE TAXISTA CON EXPERIENCIA E CON TARXETA DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. OFRECEN CONTRATO INDEFINIDO.
Teléfono : 886110970 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/365

PRECISASE UN/UNHA CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS OFICIAL PRIMEIRA OU SEGUNDA CON EXPERIENCIA.
Teléfono : 886110970 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/414

 VILANOVA DE AROUSA 

NECESITASE EN VILANOVA DE AROUSA PEÓN DE XARDINERIA. PERMISO DE CONDUCIR. XORNADA COMPLETA.
Teléfono: 012 IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2019/461